Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

10/09/2020

Ông Huỳnh Phong Tranh sinh ngày 12 tháng 1, năm 1955 tại Vĩnh Thuận, Long Mỹ, Hậu Giang, là một cán bộ cao cấp từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam và giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016 khi ông về hưu. Ông là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam khóa X, khóa XI, Tổng Thanh tra Chính phủ từ năm 2011 đến năm 2016 khi ông về hưu

Tóm tắt tiểu sử: Tháng 1 năm 1973 đến 9 năm 1976: Cán bộ Văn phòng UBND Cách mạng huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ; Tháng 10 năm 1976 đến 10 năm 1983: Phó Văn phòng, rồi Chánh văn phòng UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Tháng 11 năm 1983 đến 10 năm 1986: Ủy viên Thư ký UBND huyện Long mỹ, tỉnh Hậu Giang; Tháng 11 năm 1986 đến 8 năm 1989: Huyện ủy viên, Ủy viên Thư ký UBND huyện, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Tháng 9 năm 1989 đến 7 năm 1993: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, rồi Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long mỹ, Hậu Giang; Tháng 8 năm 1993 đến tháng 1 năm 1996: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Cần Thơ kiêm Trưởng Ban Quản lý chương trình phát triển điện khí hóa nông thôn tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh khóa V; Tháng 2 năm 1996 đến 12 năm 1999: Phó Giám đốc rồi Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ; Tháng 12 năm 1999 đến tháng 11 năm 2003: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ. Tháng 12 năm 2003 đến tháng 6 năm 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hậu Giang; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tháng 7 năm 2006 đến tháng 8 8 năm 2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Tháng 9 năm 2007 tháng 5 năm 2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII (tháng 5/ 2011) được Quốc hội phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

 

            

VIDEO