Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

16:15 05/05/2021

Ngày 05/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra

09:14 20/04/2021

Ngày 19/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra

16:03 14/04/2021

Ngày 12/3/2021, Trường Cán bộ Thanh tra đã có văn bản về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra.

Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021

16:18 13/04/2021

Ngày 10/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021.

Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

10:30 12/04/2021

Ngày 08/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 135 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, cấp sở và 85 cá nhân thuộc Thanh tra các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra huyện, sở

16:11 24/03/2021

Ngày 15/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 135 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, cấp sở và 85 cá nhân thuộc Thanh tra các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

15:59 24/03/2021

Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể và 29 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ

16:22 19/03/2021

Ngày 15/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể và 29 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong ngành Thanh tra nhà nước

16:17 19/03/2021

Ngày 15/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 410/TTCP-TCCB về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong ngành Thanh tra nhà nước.

Kiểm soát tài sản, thu nhập

16:17 11/03/2021

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

VIDEO