Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Phòng Theo dõi đôn đốc thuộc Ban Tiếp công dân Trung ương

16:48 25/02/2021

Ngày 20/1/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Phòng Theo dõi đôn đốc thuộc Ban Tiếp công dân Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, đôn đốc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội Đảng XIII.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 7 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam năm 2020

16:46 25/02/2021

Ngày 25/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 7 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam năm 2020.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công đoàn và chỉ đạo thực hiện phong trào công đoàn năm 2020

16:41 25/02/2021

Ngày 25/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công đoàn và chỉ đạo thực hiện phong trào công đoàn năm 2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bến Tre

16:27 24/02/2021

Ngày 05/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bến Tre.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra

16:24 24/02/2021

Ngày 05/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra.

Thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi

15:24 23/02/2021

Ngày 23/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi.

V/v kiểm soát tài sản, thu nhập

08:54 23/02/2021

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam

10:17 09/02/2021

Ngày 09/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 238/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam.

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu

16:19 05/02/2021

Ngày 05/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 232/TTCP-C.IV về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu.

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

10:39 27/01/2021

Ngày 18/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 09/QĐ-TTCP về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

VIDEO