Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023

16:41 13/01/2023

Ngày 12/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023.

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão

16:38 13/01/2023

Ngày 10/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ I đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc tổ chức triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

10:23 13/01/2023

Ngày 11/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ I đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc tổ chức triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với Công đoàn Thanh tra Chính phủ

10:02 13/01/2023

Ngày 11/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với Công đoàn Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ III đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thanh tra tham mưu chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid 19

09:59 13/01/2023

Ngày 11/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ III đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thanh tra tham mưu chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid 19.

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2022

16:53 05/01/2023

Ngày 03/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2022.

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra

14:23 05/01/2023

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra, gồm: Chương trình Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Thanh tra;Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của ngành Thanh tra; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ

16:29 15/12/2022

Ngày 12/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Báo cáo quý IV và báo cáo Tổng kết công tác năm 2022

09:38 07/12/2022

Ngày 15/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản về việc báo cáo quý IV và báo cáo Tổng kết công tác năm 2022.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 406 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16:42 17/11/2022

Ngày 03/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 406 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

VIDEO