Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020

16:57 25/11/2020

Ngày 25/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2038/TTCP-TCCB và Văn bản số 2039/TTCP-TCCB về việc tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020.

Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

08:20 24/11/2020

Ngày 03/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 679/QĐ-TTCP về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 41 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 1211 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16:39 20/11/2020

Ngày 03/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 676/QĐ-TTCP về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 1211 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V

16:28 23/10/2020

Ngày 23/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1835/TTCP-TCCB về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V họp vào 8h, ngày 01/11/2020 tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Báo Thanh tra, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

16:36 21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 649/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Báo Thanh tra, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể

16:34 21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 646/QĐ-TTCP về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể.

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019, 2020

16:32 21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 647/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019, 2020.

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 43 tập thể

16:29 21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 648/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 43 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 1671/CT-TTg ngày 04/7/2016 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Tài liệu phục vụ Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V và market trang trí Hội trường

15:35 21/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1545/KH-TTCP ngày 08/9/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V vào sáng ngày 30/10/2020, Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội và market trang trí Hội trường.

Tổ chức trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V

15:17 21/10/2020

Ngày 19/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1795/TTCP-TCCB về việc tổ chức trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.

VIDEO