Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thư viện video

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

27/10/2020 1290

Thanh tra Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

30/09/2020 2037

Lãnh đạo Đảng Nhà nước với Ngành Thanh tra

Thanh tra Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển

Thanh tra Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển

01/10/2020 361

Thanh tra Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển

Thanh tra Quảng Ninh với phong trào thi đua yêu nước

Thanh tra Quảng Ninh với phong trào thi đua yêu nước

05/10/2020 445

Thanh tra Quảng Ninh với phong trào thi đua yêu nước

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

07/10/2020 1105

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

Video được xem nhiều nhất

Tin tức video