Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V năm 2020

02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 728/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V năm 2020.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO