Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định Ban hành "Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

03/04/2024

Ngày 29/3/2024 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTCP, quyết định ban hành "Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO