Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác Quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020

09/09/2020

Ngày 08/9/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1544/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO