Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc khen thưởng cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

22/09/2022

Ngày 16/9/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO