Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024

12/03/2024

Ngày 8/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản về việc yêu cầu báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO