Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác Quý III/2022 và kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022

14/09/2022

Ngày 12/9/2022, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc báo cáo kết quả công tác Quý III/2022 và kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO