Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC cơ quan Thanh tra Chính phủ

05/01/2022

Ngày 05/01, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) cơ quan Thanh tra Chính phủ họp dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy. Toàn thể các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc dự họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Hường, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC Thanh tra Chính phủ gồm 10 đồng chí do Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy làm Trưởng ban. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC Thanh tra Chính phủ gồm 10 đồng chí do bà Trần Thị Thúy Mai, Trưởng phòng – Tổ trưởng kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo.

Theo đó, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp  để nâng cao công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và của ngành Thanh tra, xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC hằng năm và dài hạn của TTCP; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của TTCP; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC của các đơn vị  thuộc TTCP và thực hiện nhiệm vụ vủa Thành viên Ban Chỉ đạo…

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ của công tác CCHC; chấm điểm CCHC của TTCP theo Bộ Chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ ban hành; hướng dẫn, đôn đốc của các cục, vụ, đơn vị thực hiện chấm điểm; chấm điểm CCHC nội bộ đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP và công bố xếp hạng CCHC hằng năm trong nội bộ TTCP; xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác CCHC của TTCP.v.v.

Tại cuộc họp, bà Trần Thúy Mai, Thư ký Ban Chỉ đạo đã trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định chỉ số CCHC năm 2021 đối với các đơn vị thuộc TTCP. Theo đó, 19/19 đơn vị thuộc TTCP đã thực hiện việc tự rà soát chấm điểm theo các tiêu chí chung, tiêu chí thành phần theo Bộ chỉ số CCHC của TTCP ban hành tại Quyết định 660/QĐ-TTCP ngày 6/12/2021. Về cơ bản, các đơn vị đều gửi báo cáo chấm điểm đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tự chấm điểm theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2165/KHTTCP ngày 7/12/2021 của TTCP. Qua thẩm định cho thấy, những tiêu chí đạt điểm tối đa là những tiêu chí đặc thù liên quan đến chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Thanh tra Chính phủ, cũng như các ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp. Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đề nghị, kết quả CCHC phải gắn với kết quả thi đua của các đơn vị, các khối thi đua; hằng năm vào ngày 30/11 các đơn vị phải chốt thời điểm báo cáo; việc công bố kết quả CCHC nên lồng ghép vào hội nghị cán bộ công nhân viên chức. Đối với việc xếp hạng chỉ số CCHC, Phó Tổng Thanh tra đồng quan điểm với cách xếp hạng của Tổ Giúp việc, Ban Chỉ đạo theo thứ tự từ cao đến thấp (từ 1-19), nhưng cần đáp ứng tiêu chí đánh giá công tác thi đua của các cụm, khối và gửi kết quả xếp hạng vào công tác thi đua cho các cụm, khối thi đua.


VIDEO