Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường làm việc với Tập đoàn Viettel

24/05/2024

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã có buổi làm việc với Chủ tịch-Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng về việc Tiếp tục tăng cường hợp tác giữa 2 đơn vị trong ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết, hiện nay Thanh tra Chính phủ đang nhận triển khai rất nhiều nhiệm vụ quan trọng; trong đó, việc hoàn thành các mục tiêu trong Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đề án tập trung vào phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, nhằm hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn 2022 - 2025 với tầm nhìn hướng đến năm 2030.

Công cuộc chuyển đổi số đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm mà Thanh tra Chính phủ hiện tại còn hạn chế cả về tài chính và nhân lực. Viettel lại là đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực này. Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, sao lưu dữ liệu, số hoá thông tin, triển khai các biện pháp nâng cao bảo mật và an toàn thông tin cũng là những thách thức cấp bách mà Thanh tra Chính phủ đang nỗ lực thực hiện và cần sự đồng hành từ Tập đoàn Viettel.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường hy vọng thông qua quá trình hợp tác giữa hai bên, trong thời gian tới Viettel tiếp tục hỗ trợ Thanh tra Chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mà trước mắt là việc thực hiện Đề án 06. Đây cũng chính là cơ sở để Thanh tra Chính phủ cải thiện và nâng cao hiệu suất, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo về quá trình hợp tác giữa Tập đoàn Viettel và Thanh tra Chính phủ, đồng thời nêu một số đề xuất hợp tác với Tập đoàn Viettel hỗ trợ Thanh tra Chính phủ trong thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ về thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan Thanh tra Chính phủ. Cám ơn sự hợp tác hỗ trợ thời gian qua và mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp trong thời gian tới giữa Thanh tra Chính phủ và Tập đoàn Viettel.

Từ những nhận định, đề xuất của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nhấn mạnh việc chung tay xây dựng lộ trình hợp tác về chuyển đổi số nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Đề án 06 nói riêng và các nhiệm vụ cũng như hạ tầng công nghệ thông tin nói chung là rất quan trọng. Chủ tịch Tập đoàn Viettel mong muốn Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường sẽ góp tiếng nói xây dựng cơ chế cho các tổ chức hành chính sự nghiệp thuê hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin dưới dạng dịch vụ.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng khẳng định, Viettel sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ về CNTT cả về nhân lực, vật lực trong khả năng cho Thanh tra Chính phủ đồng thời cung cấp thêm các giải pháp quản trị mới, trong đó có hạ tầng dữ liệu, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.


VIDEO