Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra sơ kết 06 tháng đầu năm 2020

17/07/2020

Ngày 17/7, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

​Báo cáo kết quả công tác của Viện CL&KHTT cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020 Viện trực tiếp chủ trì thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học gồm: 01 đề tài cấp bộ năm 2019-2020; 06 đề tài cấp bộ năm 2020-2021; 06 đề tài cấp cơ sở năm 2020; 11 chuyên đề khoa học độc lập năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, các chuyên đề khoa học độc lập và đa số các đề tài khoa học đã hoàn thành việc tổ chức hội thảo, bắt đầu triển khai các nội dung nghiên cứu. 

Về công tác quản lý khoa học, Viện đã tổ chức các hoạt động, tham mưu giúp Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt, triển khai 10 đề tài khoa học cấp bộ năm 2020 - 2021; 08 đề tài khoa học cấp cơ sở  năm 2020 và 11 chuyên đề khoa học độc lập năm 2020.

Về công tác thông tin, tư liệu và thư viện, đã xây dựng Danh mục các bài viết nghiên cứu năm 2020 liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của ngành Thanh tra; đăng tải 25 bài viết nghiên cứu trên trang tin điện tử; viết và đưa gần 40 tin, bài về các hoạt động nghiên cứu khoa học; trả lời 15 câu hỏi của bạn đọc đối với các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và một số lĩnh vực khác.v.v.
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đánh giá cao tinh thần chủ động của Viện CL&KHTT trong việc thực hiện nhiệm vụ nói riêng, cũng như những nhiệm vụ chung của cơ quan Thanh tra Chính phủ giao. Tập thể lãnh đạo Viện cơ bản đã phát huy được tinh thần sáng tạo, đoàn kết của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Để tăng cường hiệu quả công tác, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu, Viện cần chú trọng hơn các công tác chuyên môn, thay đổi tư duy trong thực thi nhiệm vụ; công chức, viên chức cần có những thay đổi về nhận thức để tiến tới việc thay đổi cơ chế theo hướng hoạt động tự chủ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Tổng Thanh tra chỉ đạo, dựa trên những kết quả đã đạt được, Viện cần tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả công việc; trong hoạt động thông tin, tiến hành đổi mới Trang tin điện tử của Viện cũng như đổi mới hoạt động thư viện. Đây là một trong những nhiệm vụ thiết thực giúp quảng bá hình ảnh của Viện CL&KHTT và hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành thanh tra. 
 

Đối với Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ khoa học, tư vấn và đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, Viện cần có lộ trình nghiên cứu, khảo sát, đánh giá một cách cụ thể;​ việc mở rộng hoạt động hợp tác ra bên ngoài với các tổ chức trong nước và quốc tế cũng cần được phát huy hơn nữa để đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra./.


VIDEO