Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố các quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý

25/04/2024

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã công bố các quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý tại 4 đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, tại Quyết định số 258/QĐ-TTCP ngày 24/4/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Văn Toàn, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Vụ trưởng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ kiêm Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định số 255/QĐ-TTCP ngày 24/4/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I).

 

Quyết định số 259/QĐ-TTCP ngày 24/4/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương giữ chức. Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 256/QĐ-TTCP ngày 24/4/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hồng Mạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật- Công nghệ, Trung tâm Thông tin giữ chức Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, kiêm thư ký giúp việc Phó Tổng Thah tra Chính phủ Đặng Công Huẩn

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đề nghị, với cương vị mới, vị trí công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ đợt này tập trung, nỗ lực, bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình cùng xây dựng Vụ II, Vụ I, Cục I và Ban Tiếp công dân Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và của cá nhân.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Trịnh Văn Toàn Vụ trưởng Vụ II cảm ơn Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cục, vụ, đơn vị đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng thời, khẳng định sẽ luôn nỗ lực, cố gắng, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của đơn vị mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


VIDEO