Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2022

16/01/2023

Ngày 13/01/2022, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và trao tặng khen thưởng năm 2022. Ông Vũ Văn Chiến TTVCC, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ; Ban Giám hiệu và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường.

Năm 2022, Nhà trường đã đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Kết quả các mặt công tác của Nhà trường có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao. Các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Đặc biệt, về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, Nhà trường đã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra trong năm 2022, đáp ứng yêu cầu năm thứ hai thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên. Chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng được nâng cao, chất lượng dịch vụ được cải thiện, uy tín, thương hiệu của Nhà trường được các cơ quan, tổ chức, học viên ghi nhận. Tính đến ngày 07/12/2022, Nhà trường tổ chức 64 lớp cho 7.235 học viên, hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐTBD năm 2022 đề ra. Cụ thể: Nhà trường tổ chức được 28 khóa đào tạo, bồi dưỡng (theo kế hoạch) cho 2.500 học viên và tổ chức thêm 36 khóa đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ cho 4.735 học viên.

Bên cạnh đó, các nguồn lực Nhà trường được khai thác hiệu quả, sử dụng hợp lý; tài chính, tài sản được phân bổ theo đúng quy định; thu nhập viên chức, người lao động được phân chia công bằng, tạo động lực để viên chức, người lao động Nhà trường tiếp tục cống hiến, lao động hăng say vì sự phát triển chung của Nhà trường.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Viết Thạch, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, năm 2022, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan TTCP, nhà trường đã tạo dựng được sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các tổ chức đoàn thể, triển khai thuận lợi, hiệu quả các nhiệm vụ công tác chính trị được giao.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, Nhà trường sẽ tập trung chủ đạo phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại đã chỉ ra trong năm 2022 và tích cực đổi mới hoạt động trên các lĩnh vực trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo 02 hình thức là tổ chức lớp tập trung và tổ chức lớp trực tuyến.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp theo Kế hoạch được giao, tập trung khai thác, mở rộng thị trường đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; Đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo; Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng, sát theo hệ quy chuẩn mới trong đánh giá học viên, đảm bảo chất lượng đào tạo.


VIDEO