Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban tháng 7

05/08/2022

Ngày 4/8, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Tham dự cuộc họp là toàn thể Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị; Trưởng các đoàn thể thuộc Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 7/2022, công tác thanh tra được các cục, vụ quan tâm triển khai thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, triển khai kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Trụ sở TCD Trung ương đã tiếp 318 lượt với 1.116 công dân đến trình bày 313 vụ việc; tiếp nhận 1.806 đơn; đã xử lý 1.367 đơn, trong đó có 779 đơn đủ điều kiện xử lý; đã có 755 văn bản hướng dẫn, 24 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng được các cục, vụ, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện cũng như tiến độ triển khai các nhiệm theo kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, đưa ra tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2022.


Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp và cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 7 cũng như phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022.
Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung triển khai thanh tra công tác quản lý nhà nước về xăng dầu và thanh tra việc phát hành, sử dụng trái phiếu doanh nghiệp, nắm tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lớn.
Tiếp tục tham mưu giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa; xây dựng Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
Chủ động trong việc nắm tình hình KN,TC trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý. 
Trong công tác PCTN, tham mưu, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo, Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; hoàn thành việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa TTCP với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc tham nhũng; tham mưu tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tham mưu xây dựng dự thảo Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng...
Vụ Pháp chế tiếp tục tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV về Dự án Luật thanh tra (sửa đổi) để hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Tư; tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi).


VIDEO