Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 3 và 4 năm 2019

10/05/2019

Ngày 10/5/2019, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 3 và 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Theo báo cáo, tháng 3 và 4 năm 2019, các đơn vị đã triển khai 802 việc nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP đồng thời chủ động triển khai 277 việc; đã hoàn thành 71,9% tổng số công việc triển khai, trong đó có 97,9% công việc hoàn thành trong hạn. 

Về công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã và đang triển khai 39/53 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; giám sát hoạt động 04 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; kiểm tra rà soát 01 việc thực hiện kết luận thanh tra, hoàn thiện 01 báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Trụ sở Tiếp công dân TƯ đã tiếp 3.149 lượt người, 85 lượt đoàn đông người (đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết tuy nhiên công dân không đồng tình và tiếp khiếu).

Về phòng, chống tham nhũng, tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham những đến năm 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện Luật PCTN (sửa đổi) của TTCP; ban hành báo cáo đánh giá công tác PCN của các địa phương theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017; ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Tổng TTCP theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo TƯ về PCTN…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số việc còn chậm so với yêu cầu, một số đơn vị chưa quyết liệt trong giải quyết công việc; một số cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất còn chậm ban hành kết luận thanh tra; một số đoàn vị chưa báo cáo đầy đủ việc thực hiện các nhiệm vụ Tổng TTCP giao tại kết luận phiên họp giao ban cấp vụ tháng trước…

Phát biểu kết luận tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao tinh thần chủ động làm việc, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Trong tháng 3 và 4/2019, TTCP đã hoàn thành được nhiều việc trong hạn, nổi bật là tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tổ cáo; xây dựng 02 Nghị định, tham mưu ban hành Chỉ thị về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc,…

Về nhiệm vụ tháng 5 và các tháng tiếp theo, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cần sớm hoàn chỉnh và dứt điểm các cuộc thanh tra chưa kết luận từ năm 2018; thúc đẩy triển khai 15 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019; Trung tâm Thông tin đôn đốc, hỗ trợ các địa phương trong việc tham gia, nhập dữ liệu, sử dụng Hệ thống CSDL QG về KNTC; các đơn vị quan tâm triển khai các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp Trung ương 10 và kỳ 7 Quốc hội khóa XIV và Kế hoạch 363/KH-TTCP của TTCP…/..

PV.


VIDEO