Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khai giảng Lớp Thanh tra viên cao cấp năm 2021

10/03/2021

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ khai giảng lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2021. TS Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ dự và phát biểu khai giảng lớp học. Các đồng chí trong BGH Nhà trường, đại diện lãnh đạo một số cục, vụ thuộc TTCP và hơn 60 học viên của lớp là cán bộ chủ chốt đến từ thanh tra các bộ, ngành và địa phương trên cả nước cùng dự Lễ khai giảng.

Trong thời gian gần 1 tháng, học viên sẽ được học và nghiên cứu một số chuyên đề do các giảng viên là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trực tiếp tham gia giảng dạy: Quan điểm Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng (PCTN); một số vấn đề về tham nhũng và PCTN; đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước. Kết quả và một số kinh nghiệm thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản; công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh, cấp bộ; công tác giải quyết KN,TC hiện nay, những vấn đề và giải pháp; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp; thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhấn mạnh, công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng trong Chiến lược Phát triển của ngành Thanh tra. Bên cạnh đó, vai trò của TTCP đối với công tác PCTN rất quan trọng. Niềm tin của Đảng vào công tác PCTN được tăng lên, nhân dân tin tưởng vào công cuộc PCTN của Đảng. Uy tín và vị thế của ngành Thanh tra ngày càng được khẳng định. 

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh cho biết, trong chiến lược phát triển của ngành Thanh tra, công tác cán bộ đào tạo, bồi dưỡng luôn được quan tâm, nhất là đối các lớp bồi dưỡng các lớp thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp. Để khóa học thành công tốt đẹp, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Trường Cán bộ Thanh tra phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục duy trì sự đoàn kết nhất trí trong nhà trường để tổ chức cho tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường các chuyên gia, giảng viên hướng dẫn các học viên kinh nghiệm thực tiễn cũng như trao đổi kiến thức, cập nhật kiến thức trong quá trình thanh tra, giải quyết KNTC, xử lý đơn thư… qua đó nâng cao vị thế của Ngành. Đồng thời, Nhà trường cũng cần chủ động trong vấn đề phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phó Tổng Thanh tra cũng lưu ý, trong quá trình học tập, cần có sự tương tác giữa giảng viên và học viên, chú trọng hơn vấn đề đưa thực tiễn, tình huống giải quyết KNTC vào các bài giảng. Quan tâm bất cập, hạn chế, nhất là những bất cập hạn chế mà ngành thanh tra cần cải tiến, cũng như những kinh nghiệm, nội dung sắp tới sửa đổi trong Luật đảm bảo được vị thế và hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra.


VIDEO