Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN

18/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1928/KH-TTCP ngày 06/11/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 2 khu vực TP. Hà Nội ngày 18/11/2020 và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/11/2020.

Nội dung đào tạo, tập huấn là giúp cán bộ làm công tác tổng hợp nhập liệu, kiểm soát, tổng hợp và phát hành báo cáo tại Thanh tra các bộ, ngành, địa phương, quận/huyện trong toàn quốc; hiểu rõ quy trình xử lý theo luồng đối với từng nghiệp vụ, từng cấp sử dụng khi tác nghiệp trên phần mềm. Hỗ trợ cán bộ nhập liệu, kiểm soát, tổng hợp và phát hành báo cáo theo các Biểu mẫu được quy định tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-TTCP ngày 26/11/2019 đầu tư mới dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng” và giao Trung tâm Thông tin, Văn Phòng làm Chủ đầu tư. Việc triển khai, thực hiện dự án đã được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo khi ban hành Thông tư thay thế Thông tư 03, phần mềm sẽ đáp ứng được các yêu cầu.

Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước nói chung, cũng như trong việc thu thập thông tin, xử lý dữ liệu về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN nói riêng. Hệ thống được trang bị xử lý thông tin đến cấp quận, huyện sẽ giúp cho thanh tra các cấp và TTCP nắm thông tin xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả.

Thông qua đào tạo, tập huấn, cán bộ sẽ được thực hành xử lý công việc, giải đáp các vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm tin tưởng sau thời gian tích cực triển khai thực hiện và đào tạo, tập huấn, dự án khi đưa vào sử dụng, sẽ đem đến hiệu quả, chính xác, đồng bộ, thống nhất trong việc nhập liệu, số liệu báo cáo.

Với thời gian không nhiều, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ hy vọng các đại biểu tập trung lắng nghe, thảo luận, thực hành để hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.


VIDEO