Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục II tổng kết công tác năm 2022

04/01/2023

Ngày 04/01/2023, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II (Cục II), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác của Cục II cho thấy, công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo TTCP. Việc tham mưu, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp được quan tâm thực hiện kịp thời. Việc xây dựng Kế hoạch thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và tình hình thực tiễn địa bàn quản lý nhà nước. Các đoàn thanh tra do Cục II triển khai cơ bản đảm bảo nội dung, kế hoạch, thời gian thanh tra đã được phê duyệt.

Năm 2022, Cục đã chỉ đạo việc hoàn thiện nhiệm vụ các Đoàn thanh tra, Tổ công tác đã triển khai theo Kế hoạch, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Đối với các cuộc thanh tra từ những năm trước chuyển sang, Cục đã đôn đốc các Đoàn thanh tra khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan, ý kiến giải trình của địa phương và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra trình Lãnh đạo TTCP ký ban hành.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, Cục II đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng tham mưu, xử lý.

Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chú trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công việc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức trong cục được quan tâm củng cố, tăng cường nhất là việc giám sát cán bộ, công chức trong hoạt động thực tiễn.

Cấp ủy, lãnh đạo Cục luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai các nhiệm vụ; đề cao việc nêu gương, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn vó trong đơn vị. Trong chỉ đạo điều hành, Lãnh đạo cục đã có sự phân công phân nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ công chức...

Đánh giá chung, năm 2022, Cục II đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Cục II đã đạt được. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Cục II tiếp tục tập trung hoàn thiện, tham mưu lãnh đạo Thanh tra ký kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra Cục được giao chủ trì. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp nhất là với Vụ Pháp chế, Vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra; chú trọng công tác nắm địa bàn... Ngoài ra, tập trung hoàn thiện, tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác minh giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đã kết thúc kiểm tra, xác minh.

 


VIDEO