Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai kết luận thanh tra Khu Liên hợp Thể thao quốc gia

24/06/2021

Ngày 24/06/2021, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đã chủ trì công bố công khai Kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP ngày 11/05/2021 của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 106/KL-TTCP. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT cùng các đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm khẳng định, đây là cuộc thanh tra đột xuất, toàn diện do Chính phủ chỉ đạo nhằm làm rõ những mặt được và chưa được trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công của Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Phó Tổng TTCP nêu rõ, trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ nhận thấy những nội dung trong quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất của Khu Liên hợp thể thao quốc gia trong những năm qua có nhiều đóng góp cho các giải thể thao lớn của nhà nước, tuy nhiên, bên cạnh đó còn những tồn tại hạn chế, sai phạm đã được  Đoàn thanh tra làm rõ. Phó Tổng TTCP đề nghị tất cả các bộ, ngành có liên quan và Khu Liên hợp thể thao quốc gia sớm triển khai thực hiện theo đúng kiến nghị của TTCP nêu trong Kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.


VIDEO