Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban Dân tộc

26/10/2021

Ngày 26/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì công bố Quyết định số 538/QĐ-TTCP ngày 13/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản và một số chương trình, dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc. Cùng dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Ủy ban Dân tộc

Theo đó, Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên do ông Diêm Đăng Việt, Thanh tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra là giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2020, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định số 584/QĐ-TTCP ngày 25/10/2021 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 538/QĐ-TTCP. Theo đó, thành lập Tổ giám sát do ông Đặng Trường Giang, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ 3, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra thường xuyên của Thanh tra Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công việc; cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra

Đối với Đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế của Đoàn thanh tra; đặc biệt chấp hành nghiêm quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra; đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo thực tiễn cũng như hạn chế tới mức thấp nhât việc ảnh hưởng tới công việc chuyên môn của các đơn vị được thanh tra.


VIDEO