Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong được phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ

09/04/2021

Sáng ngày 8/4, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, Thủ tướng giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm này. Theo nghị quyết được thông qua, ông Đoàn Hồng Phong được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Đoàn Hồng Phong 58 tuổi (sinh năm 1963), quê tỉnh Nam Định; Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong quá trình công tác, ông Đoàn Hồng Phong từng kinh qua các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Năm 2015, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, ông Đoàn Hồng Phong được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020. Sau 1 năm, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, đại biểu Quốc hội khoá XIV. Đến năm 2020, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội XIII của Đảng tháng 1/2021, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ

 


VIDEO