Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam



Cục Phòng, chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2019

Cục Phòng, chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2019 Ngày 24/12, Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục PCTN) tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Việt nam tham dự Hội nghị lần thứ 8 các quốc gia thành viên Liên hợp quốc về...

Việt nam tham dự Hội nghị lần thứ 8 các quốc gia thành viên Liên hợp quốc về... Hội nghị lần thứ 8 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được Liên hợp quốc tổ chức từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 tại Abudabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc A rập thống nhất. Hội nghị có sự tham gia của trên...

Diễn đàn doanh nghiệp về thi hành quy định phòng, chống tham nhũng

Diễn đàn doanh nghiệp về thi hành quy định phòng, chống tham nhũng Ngày 12/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) về thi hành quy định phòng, chống tham nhũng (PCTN)...

​​Tiếp song phương Phó Tổng Công tố viên Văn phòng Công tố Cộng hòa Azerbaijan

​​Tiếp song phương Phó Tổng Công tố viên Văn phòng Công tố Cộng hòa Azerbaijan Ngày 5/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị khu vực lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Nguyễn Văn Thanh đã tiếp song phương Ngài Kamran Aliyev, Phó Tổng Công tố viên,...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tiếp song phương đại diện CPIB

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tiếp song phương đại diện CPIB Ngày 03/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị khu vực lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Nguyễn Văn Thanh đã tiếp song phương đại diện Cục điều tra tham nhũng Singapore ...

Hội nghị Khu vực lần thứ 10 Sáng kiến Chống tham nhũng: Cuộc họp thúc đẩy...

Hội nghị Khu vực lần thứ 10 Sáng kiến Chống tham nhũng: Cuộc họp thúc đẩy... Ngày 03/12, Chương trình Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến C hống tham nhũng khu vực châu Á – Thái Bình Dương do Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đồng...

Họp Tổ công tác liên ngành chuẩn bị Hội nghị khu vực lần thứ 10 Sáng kiến...

Họp Tổ công tác liên ngành chuẩn bị Hội nghị khu vực lần thứ 10 Sáng kiến... Ngày 26/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp của Tổ công tác liên ngành tổ chức Hội nghị Khu vực lần thứ 10 Sáng kiến Chống tham nhũng Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để rà soát các nội dung chuẩn bị Hội nghị.

Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Sáng kiến chống tham...

Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Sáng kiến chống tham... Ngày 07/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp với các thành viên Tổ công tác liên ngành tổ chức Hội nghị khu vực lần thứ 10 sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Họp triển khai các hoạt động đăng cai Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng...

Họp triển khai các hoạt động đăng cai Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng... Ngày 31/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì cuộc họp triển khai chi tiết các hoạt động đăng cai Hội nghị lần thứ 10 về Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – TBD. Dự họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và...

Kết thúc việc đánh giá thực thi UNCAC đối với Việt Nam

Kết thúc việc đánh giá thực thi UNCAC đối với Việt Nam Ngày 30/10/2019, tại Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã tổ chức phiên làm việc cuối cùng với các chuyên gia quốc tế đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) đối với Việt Nam. Tham dự...

VIDEO