Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội

17:32 28/02/2017

Ngày 28/2/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 396/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015" tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

17:33 06/01/2017

Ngày ​06/1/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 21/TB-TTCP về việc thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015" tại Bộ Giáo dục và Đào tạo​.

Thông báo Kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ

17:35 24/11/2016

Ngày 24/11/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 3130/TB-TTCP về việc kết luận Thanh tra việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ​.

Thông báo Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án Nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên

17:33 24/11/2016

Ngày 24/11/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 3219/TB-TTCP về việc Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án Nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

17:36 22/11/2016

Ngày 22/11/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 3091/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước​.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN đối với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

17:38 11/10/2016

Ngày 10/10/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 2695/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN đối với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh​.

Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17:41 21/09/2016

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 2415/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận số 2181/KL-TTCP thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại EVN

17:42 07/09/2016

Ngày 19/7/2016, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1887/BC-TTCP báo cáo Chính phủ về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận số 2181/KL-TTCP thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại EVN.

Thông báo nội dung thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn,tài sản tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và một số đơn vị thành viên.

17:43 05/09/2016

Ngày 01/9/2016, Thanh tra Chính phủ có Thông báo kết luận số 2280/TB-TTCP về việc thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn,tài sản tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và một số đơn vị thành viên.

Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

17:40 29/06/2016

Ngày 23/9/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 2441/TB-TTCP về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

17:45 24/06/2016

Ngày 23/6/2016, Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 1601/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thông báo kết luận thanh tra dự án đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội

17:46 21/06/2016

Ngày 20/6/2016, Thanh tra đã có Thông báo số 1578/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra dự án đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội​.

Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (thời kỳ 01/01/2013 - 31/3/2015)

17:48 03/06/2016

Ngày 3/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1393/TB-TTCp về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (thời kỳ 01/01/2013 - 31/3/2015)​.

VIDEO