Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

21:20 25/02/2015

Ngày 25/02/2015, Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 364/TB-TTCP về việc thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng chính sách xã hội

21:22 13/02/2015

Ngày 13/02/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 351/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Thông báo Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Kạn và kết quả thực hiện của chính quyền địa phương

21:31 22/01/2015

Ngày 22/01 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 194/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Kạn và kết quả thực hiện của chính quyền địa phương.

Thông báo Kết luận thanh tra vê công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản tại tỉnh Cao Bằng và việc thực hiện của chính quyền địa phương

21:30 22/01/2015

Ngày 22/01 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 195/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra vê công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản tại tỉnh Cao Bằng và việc thực hiện của chính quyền địa phương

Thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2013

21:24 22/01/2015

Ngày 22/01 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 196/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2013

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

21:32 06/01/2015

Ngày 31/12/2014 Thanh tra Chính phủ có thông báo số 3274/TB-TTCP về việc thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật ​về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

21:34 30/12/2014

Ngày 27/12/2014, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 3173/TB-TTCP về việc thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

21:34 30/12/2014

Ngày 30/12/2014, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 3196/TB-TTCP về việc thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

21:35 02/12/2014

Ngày 01/12/2014, Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 2923/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21:36 21/11/2014

Ngày 19/11/2014 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo Kết luận thanh tra số 2834/TB-TTCP về việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai; tập trung vào giao đất, giao rừng và một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2004-2011

21:38 16/10/2014

​Ngày 18/02/2014, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1075/VPCP-V.I về việc xử lý sau thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2004-2011 của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trên cơ sở Kết luận thanh tra số 2267/KL-TTCP ngày 04/10/2013, Tổng TTCP thông báo KLTT tại Thông báo số 2490/TB-TTCP.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam

21:41 06/08/2014

Ngày 25 tháng 7 năm 2014 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 1728/TB-TTCP về Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam.​

VIDEO