Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hải Dương

18:12 21/07/2015

Ngày 20/7, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 2081/TB-TTCP về việc thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương (thời kỳ 2002-2012).

Thông báo kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về KNTC và phòng, chống tham nhũng

18:14 12/06/2015

​Ngày 11/6/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 1622/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thông báo kết luận kiểm tra việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ tiểu thương, liên quan đến việc xây dựng chợ Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

18:13 12/06/2015

​Ngày 11/6/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 1623/TB-TTCP, thông báo kết luận kiểm tra việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ tiểu thương, liên quan đến việc xây dựng chợ Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thông báo Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

18:15 25/05/2015

Ngày 25/5/2015 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 1312/TB-TTCP về việc thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Hà Nội

21:10 23/04/2015

Ngày 22/4/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 1004/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND thành phố Hà Nội

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

21:11 21/04/2015

Ngày 20/4/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 980/TB-TTCP về việc Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại một số Trường Đại học.

21:13 17/04/2015

Ngày 16/4/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ tại các Trường đại học

Thông báo kết luận thanh tra tại tỉnh Hà Nam

21:14 07/04/2015

Ngày 06/4/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 741/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với tỉnh Hà Nam.

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số trường Đại học trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định 43

21:15 02/04/2015

Ngày 31/3/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 619/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Thông báo Kết luận thanh tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

21:17 12/03/2015

Ngày 11/3/2015 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 458/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo Kết luận thanh tra tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

21:16 12/03/2015

Ngày 11/3/2015 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 459/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng vốn tại Khu Công nghệ cao Hòa lạc

21:18 11/03/2015

​Ngày 10/3/2015 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 446/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng vốn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thông báo Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

21:19 06/03/2015

Ngày 04/03/2015 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 408/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (giai đoạn 2010-2012).

VIDEO