Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamBáo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và...

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và... Ngày 22/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngày 21/12, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đã chủ trì buổi công bố và trao quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2023

Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2023 Ngày 19/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2023.

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2023

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2023 Ngày 19/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023.

Hội nghị trực tuyến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Hội nghị trực tuyến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập Ngày 20/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập (TS,TN). Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm trụ sở TTCP. Điểm...

Kế hoạch triển khai chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cục, vụ, đơn vị...

Kế hoạch triển khai chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cục, vụ, đơn vị... Ngày 18/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạchtriển khai chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ năm 2023.

Quyết định Quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh...

Quyết định Quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh... Ngày 12/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định Quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THANH TRA CHÍNH PHỦ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THANH TRA CHÍNH PHỦ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THANH TRA CHÍNH PHỦ

Tài liệu Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Tài liệu Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập Tài liệu Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2023 Ngày 15/12, tại Hà Nội, Báo Thanh tra tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và chỉ đạo hội nghị.

VIDEO