Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamBan Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2023

Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2023 Ngày 07/12, tại Hà Nội, Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp chủ trì hội nghị.

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11/2023

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11/2023 Ngày 07/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Theo Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 202023 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường làm việc với Tạp Chí Thanh tra

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường làm việc với Tạp Chí Thanh tra Ngày 6/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, viên chức Tạp chí Thanh tra về kết quả công tác 11 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của đơn...

Hội nghị tổng kết công tác đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng

Hội nghị tổng kết công tác đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng Ngày 6/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2023

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2023 Ngày 05/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo...

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Campuchia

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Campuchia Ngày 4/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đã có buổi tiếp xã giao Đoàn cán bộ thanh tra Campuchia sang thăm làm việc, trao đổi nghiệp vụ nâng cao tại Việt Nam do bà Hem Marina, Phó Tổng Cục...

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường

Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định kiểm tra tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định kiểm tra tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Ngày 22/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, đồng chí Lê Tiến Đạt, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ chủ trì cùng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 353/KL-TTCP...

VIDEO