Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamBáo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Ngày 31/-1/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và...

Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và... Ngày 02/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung...

Công bố Quyết định thanh tra về thực hiện công vụ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND...

Công bố Quyết định thanh tra về thực hiện công vụ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND... Ngày 31/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành...

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Thanh tra

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Thanh tra Ngày 31/1/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra giữ chức Tổng Biên tập Báo Thanh tra.

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ...

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ... Ngày 25/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố quyết định thanh trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp...

Quyết định Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

Quyết định Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Thanh tra Chính phủ Ngày 29/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 Ngày 24/1/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng TTCP, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy và Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ Nguyễn...

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai Ngày 23/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đề điều và phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát...

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 Ngày 19/1/2024, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì hội nghị.

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Vụ

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Vụ Ngày 19/1/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

VIDEO