Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamVăn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2023

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2023 Ngày 13/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Văn...

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2023

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2023 Ngày 13/12, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo. Toàn thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động...

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2023

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2023 Ngày 12/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy dự và phát biểu chỉ đạo. Toàn thể cán bộ, công...

Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực tổng kết công tác năm 2023

Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực tổng kết công tác năm 2023 Ngày 12/12, Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Toàn thể cán bộ,...

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2023

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2023 Ngày 12/12, Trung tâm Thông tin tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo. Toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin cùng dự hội nghị.

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổng kết công tác năm 2023

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổng kết công tác năm 2023 Ngày 12/12 tại trụ sở Báo Thanh tra, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo...

Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN lần thứ 19

Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN lần thứ 19 Triển khai Điều 6 khoản 3 của Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và Điều 2 khoản 1 của Các điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), từ 29-30/11/2023, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ đã tham dự Hội nghị...

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công tác năm 2023

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công tác năm 2023 Ngày 08/12, tại Hà Nội, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và chỉ đạo...

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2023

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2023 Ngày 8/12, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Trần Văn Mây, Vụ trưởng chủ trì hội nghị. Toàn thể công chức của Vụ cùng tham dự hội nghị.

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc...

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc... Ngày 8/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

VIDEO