Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamQuyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 16 tập thể thuộc Thanh...

Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 16 tập thể thuộc Thanh... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 16 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ.

Quyết đinh về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 cho 447 cá nhân thuộc Thanh tra...

Quyết đinh về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 cho 447 cá nhân thuộc Thanh tra... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết đinh về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 cho 447 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 15 tập thể thuộc các vụ,...

Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 15 tập thể thuộc các vụ,... Ngàu 28/02/2024. Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 15 tập thể thuộc các vụ, cục, đơn vị của Thanh tra Chính phủ

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ công bố quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên BCH và Ủy viên Ban Thường...

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ công bố quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên BCH và Ủy viên Ban Thường... Ngày 4/3, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy TTCP tổ chức Hội nghị công bố quyết định chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí...

Phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày 28/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền trực tiếp kết hợp với trực tuyến nội dung 02 cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu...

Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số...

Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số... Ngày 26/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Hưng...

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang Ngày 23/2, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang về kết quả sản xuất, kinh doanh, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng,...

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên Ngày 23/2, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên. Dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn; Phó Chủ tịch Thường...

VIDEO