Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên

23/02/2024

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên. Dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy cùng đại diện Lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 28/12/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 3136/KL-TTCP về công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết 73/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2011 -2022). Ngày 08/2/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 958/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Kết luận thanh tra tại tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức công khai Kết luận thanh tra theo quy định. Tại buổi công bố Kết luận thanh tra ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra 3136/KL-TTCP.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn khẳng định chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, UBND tỉnh Hưng Yên mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ để Hưng Yên tiếp tục đi lên và phát triển. Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chuyên môn, đề nghị TTCP hướng dẫn, giúp đỡ để Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở, ngành, cá nhân, tập thể liên quan thực hiện nghiêm túc, triệt để những hạn chế được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy khẳng định, qua cuộc thanh tra đã giúp Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhìn thấy tổng thể một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đề nghị Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cần có sự chỉ đạo để chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong Kết luận; UBND tỉnh và các sở, ngành cùng các cá nhân, tổ chức liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung, kiến nghị trong Kết luận thanh tra. Nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, UBND tỉnh cử đầu mối phối hợp với Cục Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra, hướng dẫn để cùng nhau tháo gỡ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy giao Cục Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra với Thủ tướng Chính phủ.


VIDEO