Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Tôn Quang Tuyến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị và bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

03/03/2021

Ngày 02/3/2021, Thạnh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Tôn Quang Tuyến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị và bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO