Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bình Dương

02/11/2022

Ngày 28/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dẫn đầu cũng các thành viên của Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND tỉnh Bình Dương.

Báo cáo đánh giá công tác cải cách hành chính thời gian qua, UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt các cấp ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp trong công tác cải chách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.

Việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả xử lý công việc của các cơ quan hành chính.

Bên cạnh đó, sự quan tâm chỉ đạo của các bộ ngành, Bộ Thông tin Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông tiếp tục có bước phát triển mạnh.

Tuy nhiên, việc chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa phần mềm điện tử và vác phần mềm chuyên môn chưa được thực hiện theo đó việc cập nhật dữ liệu còn thủ công; công tác thống kê số liệu khác nhau giữa các bộ ngành cũng gây khó khăn cho việc thống kê số liệu...

Kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho rằng, trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, biên chế ngày càng giảm, việc xây dựng chính quyền số là yêu cầu tất yếu, Bình Dương là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, theo đó xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá, trọng tâm, tác động trực tiếp để xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và cải thiện nhanh chóng môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp gia tăng chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền.

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị, trong việc thực hiện CCHC UBND tỉnh cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tốt công tác CCHC theo đúng chủ trương của Ban Chỉ đạo Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương cần tăng cường hơn nữa việc phân cấp, ủy quyền cho đơn vị, địa phương trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: đất đai, quy hoạch, đầu tư, ngân sách nhà nước.


VIDEO