Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai

24/01/2024

Ngày 23/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đề điều và phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định số 786/QĐ-TTCP ngày 29/12/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ, thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đề điều và phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2028 đến 31/12/2023, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Đoàn thanh tra có 10 thành viên, do ông Vũ Quốc Công, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, TTCP làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết đây là cuộc thanh tra được tiến hành theo kế hoạch, đã được Thanh tra Chính phủ tiến hành khảo sát kỹ trước khi tiến hành thanh tra. Theo đó, Đoàn thanh tra cần thực hiện bài bản khoa học, có nội dung chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể, trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, các thành viên trong Đoàn nghiêm chỉnh thực hiện quy chế phát ngôn, bảo mật thông tin.

Đối với các đơn vị liên quan, Phóng Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị, trong quá trình Đoàn thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc về mặt cơ chế các đơn vị cần nêu ý kiến phản ánh để đoàn nắm bắt; quá trình thực hiện thanh tra, thấy cần thiết phải điều chỉnh nội dung thanh tra thì kiến nghị với Đoàn thanh tra để nghiên cứu, xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị, các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ tài liệu, cử đầu mối làm việc với Đoàn thanh tra cụ thể nhất, phù hợp nhất theo kế hoạch Đoàn thanh tra đã xây dựng. Đồng thời, lưu ý các đơn vị trong việc thực hiện quy chế phát ngôn cần chấp hành nghiêm túc theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp hành nghiêm chỉnh quyết định thanh tra. Bộ Nông nghiệp sẽ có trách nhiệm cao nhất để phục vụ Đoàn thanh tra. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ chủ động cung cấp các hồ sơ tài liệu khi có yêu cầu của Đoàn thanh tra.


VIDEO