Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra về thực hiện công vụ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND thành phố Đà Nẵng

31/01/2024

Ngày 31/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND thành phố Đà Nẵng. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên, đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan.

Quyết định số 779/QĐ-TTCP ngày 29/12/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND thành phố Đà Nẵng.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 đến 30/11/2023, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên do ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng, Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh thanh tra, Bộ Nội vụ, Phó trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên, Lãnh đạo UBND thành Phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra của Tổng thanh tra Chính phủ, cũng như kế hoạch và các nội dung triển khai của Đoàn Thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường yêu cầu, Đoàn thanh tra phải thực hiện được ba nhiệm vụ trọng tâm: một là kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi công vụ trên các lĩnh vực cụ thể; hai là kiến nghị các giải pháp xóa bỏ tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức; ba là trường hợp phát hiện sai phạm, vi phạm TTCP sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm các cá nhân, tổ chức để xảy ra các sai phạm.

Cho biết, đây là cuộc thanh tra diện rộng trên toàn quốc, TTCP đã thực hiện thanh tra trực tiếp 9 bộ, ngành, tỉnh thành, nội dung thanh tra bao phủ hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đề nghị đối với các đơn vị được thanh tra cần thực hiện nghiêm trách nhiệm, nghĩa vụ quy định tại Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan; cung cấp hồ sơ tài liệu kịp thời để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh tra; ưu tiên bố trí cán bộ đầu mối nắm việc để làm việc với Đoàn thanh tra.

Đối với Đoàn thanh tra, trong quá trình tiến hành thanh tra phải thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, các thành viên Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, khi đánh giá các nội dung phải chính xác, khách quan, đầy đủ căn cứ theo quy định của pháp luật; Trưởng đoàn thanh tra phải chỉ đạo, quán triệt thành viên của đoàn chấp hành nghiêm túc các hoạt động thanh tra trực tiếp, hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của đối tượng thanh tra; thực hiện nghiêm Quyết định 465 về thực hiện quy chế hoạt động Đoàn Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành; Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ, Tổ giám sát theo chức năng nhiệm vụ được phân công, triển khai công việc một cách hiệu quả, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra (nếu có).


VIDEO