Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2021

13/12/2021

Ngày 13/12, Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, bàn phương hướng triển khai Kế hoạch công tác năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết của vụ Pháp chế cho thấy, trong năm 2021, Vụ đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác pháp chế, cụ thể, trên các lĩnh vực công tác pháp chế đều có kế hoạch thực hiện. Đặc biệt, công tác xây dựng thể chế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi xây dựng và trình Chính phủ ban hành các văn bản đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng như: dự án Luật Thanh tra sửa đổi; một số Nghị định và các Thông tư về quy trình nghiệp vụ của ngành Thanh tra.

Vụ đã thực hiện thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Thanh tra, đảm bảo hồ sơ văn bản đầy đủ, chất lượng, tuân thủ đúng yêu cầu của Luật ban hành văn bản QPPL. Công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được thực hiện một cách có chất lượng, hiệu quả, góp phần đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục đạt kết quả tốt... Bên cạnh đó, Vụ cũng tham mưu về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Qua đó, đã thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Đến nay, Ban tổ chức cuộc thi đã chấm xong vòng một và tiến hành chấm vòng hai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao kết quả công tác của Vụ Pháp chế trong năm 2021, nhất là nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Phó Tổng Thanh tra cho rằng, đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng với sự tập trung cao, cùng sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ công chức trong đơn vị, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, tập trung trước mắt với trọng tâm hàng đầu là nhiệm vụ xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi cần thực hiện đúng thời gian và đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tiếp tục chủ động, đổi mới toàn diện các mặt công tác pháp chế theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức công việc, phát huy trách nhiệm của lãnh đạo Vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ. Tăng cường sử dụng phần mềm Voffice trong chỉ đạo, điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử, đảm bảo khoa học, nhanh gọn, hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong việc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chú trọng hơn nữa tới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính và kỷ luật lao động của từng công chức trong đơn vị.

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 theo đúng quy định của TTCP


VIDEO