Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2017

26/12/2017

Ngày 26/12, Vụ Pháp chế tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Toàn thể công chức Vụ tham dự.

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Vụ Pháp chế cho thấy, năm 2017, Vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác xây dựng thể chế có một số văn bản chịu áp lực cao về chất lượng, tiến độ như dự án Luật TC (sửa đổi), dự án Luật PCTN (sửa đổi), Nghị định thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật KN. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản QPPL, CCHC và kiểm soát TTHC tiếp tục đạt kết quả tốt.

Công tác lãnh đạo, điều hành của Vụ hiệu quả, phù hợp và thống nhất. Tập thể Vụ luôn đoàn kết; cán bộ, công chức đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng chia sẻ và luôn chấp hành tốt nội quy làm việc của cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận những kết quả đạt được của Vụ Pháp chế trong năm 2017. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho rằng, còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong năm 2018 đó là, trong nhiều công việc nhất là việc xây dựng thể chế còn chậm, tham mưu quản lý xây dựng thể chế yếu. Nhiều mảng thể chế dưới Luật, dưới Nghị định của Ngành còn thiếu… Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, ngay từ đầu năm 2018, Vụ Pháp chế cần tiến hành xây dựng cơ chế tài chính, xác định kinh phí phục vụ xây dựng thể chế để thực hiện; việc tham mưu ký văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cần chú ý tính pháp lý của văn bản; công tác theo dõi thi hành pháp luật Vụ cần sát sao hơn; tập trung lực lượng rà soát các văn bản thiếu để tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xây dựng nhằm hoàn thiện thể chế của ngành Thanh tra trong thời gian tới./.
 

PV


VIDEO