Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ III tổng kết công tác năm 2021

10/12/2021

Ngày 10/12/2021, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Theo báo cáo, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covit-19 nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể, công chức Vụ III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2021. Cụ thể:

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Vụ cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; hoàn thiện 05 dự thảo kết luận thanh tra từ các năm trước chuyển sang; triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021. Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao như cử công chức tham gia các cuộc thanh tra của các cục, vụ đơn vị khác chủ trì. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình. 

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu, đề xuất và trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ một số văn bản báo cáo kết qủa kiểm tra, xác minh tố cáo, kết quả giải quyết khiếu nại thuộc khối bộ, ngành do Vụ phụ trách.

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC thuộc khối Bộ, ngành do Vụ phụ trách được chú trọng, chủ động hơn trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các bộ, ngành; hướng dẫn công tác thi đua của thanh tra 7 Bộ, ngành khối văn hóa, xã hội; chủ động năm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các bộ, ngành;  thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao. Cũng trong năm, Vụ được Tổng Thanh tra giao chủ trì thực hiện và đã hoàn thành 6/7 nhiệm vụ

Nhìn chung, năm 2021, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Vụ đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng  triển khai 100% các cuộc thanh tra theo Kế hoạch; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Vụ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Vụ III đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2020.

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.


VIDEO