Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ II tổng kết công tác năm 2022

15/12/2022

Ngày 15/12, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ tổ chức tống kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác cho thấy, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Vụ, Chi ủy, Công đoàn cùng với sự quyết tâm, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Vụ II nhìn chung đã đạt hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu đề ra, cơ bản kịp thời, đảm bảo thời hạn.

Công tác lãnh đạo đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; mọi hoạt động của Vụ đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của cơ quan; luôn báo sát kế hoạch công tác công tác năm 2022, đúng nội dung, đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng công việc.

năm 2022, Vụ II đã tham mưu Tổng Thanh tra ban hành Kết luận hanh tra về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án xử lý nợ xấu theo Quyết định 509/QĐ-TTCP ngày 15/6/2018 của Tổng Thanh tra; hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra việc sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng năm 2011-2018 và cuộc thanh tra việc thực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đối với tài sản công.

Đồng thời, tiến hành 2 cuộc thanh tra là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng, việc triển khai thực hiện công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn và đầu tư tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettell). Đến nay, đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, đang hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được chú trọng, tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về những vướng mắc trong giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Vụ II trong thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo TTCP về công tác chuẩn bị tổng kết. Vụ đã cơ bản đánh giá được những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại hạn chế của năm 2022, cùng các ý kiến góp ý tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Lãnh đạo Vụ II ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp, bổ sung hoàn thiện báo cáo. Vụ II cần sớm khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, quản lý nhà nước trong lĩnh vữc được giao.

Đối với việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Vụ tập trung hoàn thiện kết luận các đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp như đoàn Viettel, BIDV; Đoàn thanh tra Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng phải thực hiện xong; tiếp tục thực hiện nắm tình hình liên quan đến việc thanh tra trái phiếu...


VIDEO