Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ I tổng kết công tác năm 2021

10/12/2021

Ngày 10/12/2021, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2021, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, Vụ I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2021. Cụ thể:

Về công tác thanh tra, Vụ 1 tiếp tục hoàn thiện 6 cuộc thanh tra các năm trước chuyển sang và triển khai thực hiện 2 cuộc thanh tra thuộc kế hoạch thanh tra năm 2021. Ngoài ra, Vụ I được Tổng Thanh tra giao kiểm tra, rà soát kết luận thanh tra của Bộ Công thương và Bộ Xây dựng liên quan đến Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (giai đoạn 1) theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC thuộc khối Bộ, ngành do Vụ phụ trách được chú trọng, chủ động hơn trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các bộ, ngành; hướng dẫn công tác thi đua của thanh tra các bộ, ngành; chủ động năm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các bộ, ngành;  thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo Vụ luôn bán sát chức năng nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đuốc đến từng công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc, do đó hầu hết công chức đa nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đánh giá,  tập thể lãnh đạo và công chức Vụ I đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu tập thể lãnh đạo Vụ, trưởng đoàn các đoàn thanh tra và mỗi công chức trong Vụ phải gương mẫu, đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm trước công việc được giao; tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao; từng thành viên tham gia đoàn thanh tra phải nêu cao trách nhiệm với công việc được giao, thực hiện nội dung thanh tra một cách khoa học, đúng quy định của pháp luật, hoàn thiện nội dung chặt chẽ, phải rèn luyện kỹ năng viết báo cáo; trưởng đoàn cần rà soát kỹ báo cáo và yêu cầu viết lại với những báo cáo chưa đạt.; phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn thanh tra phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, chuyên môn nghiệp vụ; cần sát sao công việc, bám sát thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng nội dung thanh tra.

Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra phải cụ thể, không chung chung, diễn đạt nội dung phải đảm bảo logic. Đồng thời trong từng kết luận nếu nội dung một nào đủ điều kiện thì kết luận luôn, nếu chưa đủ cơ sở thì loại bỏ. Đối với việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nếu cán bộ nào chưa hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt đối không được giao nhiệm vụ mới..

Để khắc phục những hạn chế được chỉ ra, Phó Tổng Thanh tra đề nghị từng thành viên tham gia đoàn thanh tra phải nêu cao trách nhiệm với công việc được giao, thực hiện nội dung thanh tra một cách khoa học, đúng quy định của pháp luật, hoàn thiện nội dung chặt chẽ. Đồng thời, đề nghị các thành viên đoàn thanh tra phải rèn luyện kỹ năng viết, trưởng đoàn rà soát kỹ nếu có báo cáo chưa đạt thì phải yêu cầu viết lại; phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn thanh tra phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, chuyên môn nghiệp vụ; cần sát sao công việc, bám sát thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng nội dung thanh tra; nếu cán bộ nào chưa hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt đối không được giao nhiệm vụ mới; đối với các kết luận thanh tra chưa được kết luận, lãnh đạo Vụ cần thường xuyên rà soát lại, tránh để việc chậm; các trưởng đoàn thanh tra cần nâng cao trách nhiệm, tập trung, khẩn trương hoàn thiện, trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét, ký ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra còn tồn đọng; cần sát sao hơn nữa trong công việc, bám sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng nội dung thanh tra; tăng cường mối quan hệ phối hợp với thanh tra các bộ, ngành; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin tại các bộ ngành; tổ chức, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết và chủ động nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các bộ, ngành được phân công theo dõi, quản lý.


VIDEO