Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2022

16/12/2022

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Vụ Hợp tác quốc tế. Toàn thể công chức của Vụ cùng dự hội nghị.

Báo cáo cho thấy, năm 2022, Vụ Hợp tác Quốc tế luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cùng sự phối hợp tích cực của các cục, vụ, đơn vị trong và ngoài cơ quan, giúp cho các hoạt động đối ngoại trong năm qua được tiến hành thuận lợi, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, Vụ Hợp tác quốc tế đã tham mưu có hiệu quả cho Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt chức năng quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ với nhiều kết quả nổi bật về: Thực hiện các hoạt động hợp tác khu vực/quốc tế, song phương/đa phương mà Thanh tra Chính phủ tham gia với tư cách cơ quan đầu mối của Chính phủ; thực hiện các hoạt động hợp tác, hội nhập chuyên ngành của Thanh tra Chính phủ với các đối tác nước ngoài cũng như công tác thông tin đối ngoại và một số công tác khác cùng các nhiệm vụ được Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng, các nhiệm vụ của Vụ Hợp tác Quốc tế trong năm 2022 đã hoàn thành tốt. Đối với nhiệm vụ 2023, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Vụ HTQT cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cục, vụ, đơn vị như Cục IV, Văn phòng, Trung tâm Thông tin để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Vụ cần sớm chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về phục vụ các đoàn ra, đoàn vào; quan tâm việc tham mưu cho Lãnh đạo TTCP dự các cuộc họp trong lĩnh vực hợp tác đa phương; tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất trong tập thể để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với các kiến nghị về công tác cán bộ, về luân chuyển vị trí việc làm; tạo điều kiện để cán bộ tham gia đoàn thanh tra... của Vụ Hợp tác Quốc tế, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ghi nhận, xem xét giải quyết trong thời gian tới.


VIDEO