Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra tổng kết công tác năm 2021

10/12/2021

Ngày 09/12/2021, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đã tổ chức tổng kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2021, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức Vụ GSTĐ&XLSTT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2021. Cụ thể: Đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Ban cán sự, các quyết định, kế hoạch của Lãnh đạo TTCP. Công tác giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra đã thực hiện giám sát 25 Đoàn thanh tra do các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP được giao thực hiện  Công tác thẩm định đã thực hiện xong và có báo cáo thẩm định 16 dự thảo kết luận thanh tra đã góp phần hoàn thiện các dự thảo kết luận đảm bảo tính khách quan, trung thực. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra đã thực hiện ddooon đốc bằng văn bản 58 kết luận thanh tra; tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo TTCP trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra. Ngoài ra, năm 2021 cũng là năm có số lượng các việc do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ giao cho TTCP và TTCP giao cho Vụ GSTĐ&XLSTT nhiều và có một số việc rất phức tạp đã được vụ hoàn thành. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác cũng được lãnh đạo Vụ triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo đánh giá chung, năm 2021, công tác giám sát, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đã có nhiều tiến bộ và từng bước đi nề nếp, có bài bản.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận, biểu dương những kết qủa mà tập thể công chức của Vụ đã đạt được trong năm 2021 và khẳng định, Vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các mặt, đặc biệt là công tác đôn đốc và xử lý sau thanh tra; là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm tận lực; ghi nhận sự phối hợp của Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra với các Cục, Vụ chức năng có liên quan đã kịp thời, chủ động, chặt chẽ, hiệu quả hơn; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các đồng chí lãnh đạo phòng; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ như: Lực lượng mỏng, khối lượng công việc ngày càng nhiều, càng phức tạp; hành lang pháp lý về giám sát, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra còn chưa hoàn chỉnh, sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan TTCP cũng như các bộ, ngành, địa phương trong việc giám sát, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra còn chưa thật sự đồng bộ, kịp thời.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam đề nghị lãnh đạo Vụ: Chủ động hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên tới các vụ việc phức tạp được dư luận và các cơ quan chức năng quan tâm; đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc chuyên môn; cân đối hợp lý 3 nhiệm vụ chuyên môn chính của Vụ là giám sát, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra; mỗi cán bộ, công chức của Vụ cần thường xuyên tự học hỏi lẫn nhau để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 theo đúng quy định của TTCP..

 

 


VIDEO