Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết năm 2022

16/12/2022

Ngày 15/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra Nguyễn Quốc Văn chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác năm 2022 cho thấy, Viện CL&KHTT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và của đơn vị đã ban hành. Thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ; thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính. 

Viện CL&KHTT đã chủ trì, phối hợp triển khai 8 đề tài cấp bộ năm 2021 - 2022 (trong đó trực tiếp chủ trì thực hiện 5 đề tài); 8 đề tài cấp bộ năm 2022 - 2023 (trong đó trực tiếp chủ trì thực hiện 4 đề tài); 8 đề tài cơ sở năm 2022 (trong đó trực tiếp chủ trì thực hiện 6 đề tài) và 5 chuyên đề khoa học độc lập. Về cơ bản, nội dung nghiên cứu của các đề tài đều bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của ngành Thanh tra trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc của năm 2022 thuộc đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”; nghiên cứu, góp ý có chất lượng cao hàng chục dự thảo văn bản quản lý điều hành, nhất là dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi. Tổ chức 10 cuộc tọa đàm khoa học, nội dung toạ đàm tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến chiến lược, chính sách và pháp luật của Ngành hoặc gắn với hoạt động thực tiễn của đơn vị.

Viện CL&KHTT đã phối hợp với một số bộ ngành, địa phương triển khai nghiên cứu 2 đề tài cấp tỉnh (Lai Châu và Sơn La) và 1 đề tài cấp bộ (Bộ Công thương). Các công việc được triển khai đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cán bộ, viên chức của Viện cơ bản đồng ý với bản báo cáo công tác năm 2022, đồng thời cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế và chỉ ra nguyên nhân cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2023.

Cụ thể, trong thời gian tới Viện CL&KHTT tiếp tục triển khai nghiên cứu 8 đề tài cấp bộ năm 2022 – 2023; 6 đề tài cấp bộ năm 2023 - 2024 và 8 đề tài cấp cơ sở năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia; phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai các đề tài với Bộ Công thương, tỉnh Lai Châu và tỉnh Sơn La.

Xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2024 của Thanh tra Chính phủ; giúp Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổ chức các cuộc họp thường niên, cuộc họp đột xuất; xác định và tuyển chọn, phê duyệt đề tài khoa học năm 2024 - 2025. Tăng cường quản lý viêc triển khai đề tài cũng như hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đã được phê duyệt; phối hợp cùng ban chủ nhiệm các đề tài kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu.


VIDEO