Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2021

16/12/2021

Ngày 15/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra cho thấy, năm 2021 Viện có nhiều hoạt động khoa học, xây dựng thể chế quan trọng, đồng thời cũng là năm có nhiều thay đổi về mặt nhân sự.

Cụ thể, trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã chủ trì, phối hợp triển khai 10 đề tài cấp bộ năm 2020 – 2021, trong đó trực tiếp chủ trì thực hiện 6 đề tài; 8 đề tài cấp bộ năm 2021 – 2022, trực tiếp chủ trì thực hiện 5 đề tài; 8 đề tài cơ sở năm 2021, trực tiếp chủ trì thực hiện 6 đề tài và 10 chuyên đề khoa học độc lập. Về cơ bản, nội dung nghiên cứu của các đề tài đều phù hợp nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của ngành Thanh tra.

Về công tác quản lý khoa học, Viện đã xây dựng Dự thảo Quy chế, tổ chức tọa đàm; tham mưu xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021 - 2026 của Thanh tra Chính phủ; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 của Thanh tra Chính phủ và tổ chức phê duyệt thuyết minh đề tài; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học; xây dựng báo cáo chuyên đề khoa học - công nghệ; thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ.

Trong năm 2022, Viện CL&KHTT sẽ tập trung vào nghiên cứu hoàn thiện thể chế, nghiệp vụ của ngành Thanh tra. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tổng kết thực tiễn công tác thanh tra, bảo đảm chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài. Tăng cường sự phối hợp với thanh tra bộ, ngành, địa phương trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Đẩy mạnh công tác quản lý đề tài khoa học theo quy chế mới, bảo đảm hoạt động nghiên cứu đi vào nề nếp; đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn hoạt động của ngành cũng như phục vụ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.v.v.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Phó Tổng Thanh tra đánh giá cao và ghi nhận các kết quả mà Viện đạt được trong năm qua, nhất là hoạt động hợp tác phát triển. Trong công tác chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Viện cần có cách nhìn gợi mở, tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo động lực tốt cho sự phát triển của Viện trong thời gian tới.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh hi vọng, trong năm 2022, Viện sẽ có những đổi mới, đột phá nhằm nâng cao vị thế của Viện. Đồng thời yêu cầu, Viện cần tập trung nghiên cứu hoàn thiện thể chế, nghiệp vụ của ngành Thanh tra; đẩy mạnh hoạt động tổng kết thực tiễn công tác thanh tra; bảo đảm chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài vào thực tiễn; đổi mới phương thức hoạt động hợp tác phát triển và sinh hoạt khoa học theo hướng mở rộng phạm vi, hình thức và đối tượng phối hợp.

 


VIDEO