Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

TTCP họp chuẩn bị công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

18/11/2015

Sáng ngày 18/11/2015, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đã có buổi làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Dự họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tiểu ban phục vụ Đại hội XII của Đảng Nguyễn Văn Quynh; đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương, Văn phòng, Văn phòng Đảng ủy, Cục I, Cục II cơ quan TTCP.

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội XII của Đảng cho thấy, TTCP đã có nhiều biện pháp tham mưu, chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) hiệu quả; tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc KN, TC, phức tạp, tồn đọng, kéo dài, nhất là những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo thành công và tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

TTCP cũng ban hành Kế hoạch 2062, phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng khóa XII; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC năm 2015; dự thảo giúp Ban Bí thư có văn bản chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tới các cấp ủy và chính quyền; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo việc giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên TƯ và tăng cường công tác tiếp dân phục vụ các kỳ họp TƯ, Quốc hội và đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XII.Tổng Thanh tra Chính phủ trực tiếp làm việc với nhiều bộ, ngành, địa phương để nắm tình hình và bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC; quán triệt, chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130 và 2100…
 

TTCP đề nghị Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII phối hợp với Bộ Công an, TTCP, UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, có kế hoạch chủ động xử lý những tình huống phức tạp, KN, TC đông người gây mất trật tự an toàn xã hội tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong những ngày trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tiểu ban phục vụ Đại hội XII của Đảng Nguyễn Văn Quynh, nhất trí các kiến nghị của TTCP, ghi nhận và đánh giá cao công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC trong thời gian qua của TTCP. TTCP đã và đang tập trung cao cho việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng, từ các kế hoạch, văn bản tham mưu cho đến việc thực hiện./.

 Hoàng Linh      


VIDEO