Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

TTCP họp bàn biện pháp tiếp công dân với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

05/11/2015

Chiều ngày 4/11, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì buổi họp bàn về biện pháp tiếp công dân với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Dự họp có Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam; lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cơ quan TTCP.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TTCP, Bộ Tư pháp, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Từ ngày 14/7 đến ngày 24/9, 100 luật sư đã hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người KN, TC theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan. Đoàn luật sư đã tiếp 535 lượt công dân đến Trụ sở khiếu nại, tố cáo, phản ánh , kiến nghị với 374 vụ việc.

Thông qua hoạt động tư vấn, các luật sư và luật gia kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giải thích về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần phối hợp với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp đề ra. Có thể nói, sự tham gia của luật sư góp phần cùng với Ban Tiếp công dân TƯ trong việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở, phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII.
 

Bàn về kế hoạch phối hợp tiếp công dân giữa TTCP và Liên đoàn luật sư Việt Nam, có ý kiến cho rằng, lãnh đạo TTCP cùng Ban Thường trực UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tổ chức họp để rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ; tổ chức việc tập huấn cho việc triển khai chương trình phối hợp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ cũng như tập huấn cho cán bộ, công chức, các luật gia, luật sư của các cơ quan tham gia chương trình và cần xây dựng quy chế phối hợp giữa TTCP với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh ghi nhận kết quả công tác tư vấn pháp luật của Liên đoàn luật sư đối với công tác tiếp dân trong thời gian vừa qua. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị, hai bên cần đánh giá lại vai trò phối hợp vừa qua và dự kiến phối hợp trong thời gian tới; xây dựng được kế hoạch phối hợp, trong đó, tập trung vào các nội dung: những vụ việc phức tạp kéo dài đã giải quyết nhưng công dân vẫn khiếu nại thì cần phối hợp tư vấn để công dân hiểu rõ; những đoàn đông người cần được tiếp và hướng dẫn; những vụ việc mới phát sinh nhưng cần được tiếp sớm; hành chính hóa những nội dung đã tư vấn và tiếp. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh giao Ban Tiếp công dân phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cùng các cục địa bàn xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TTCP và Liên đoàn Luật sư, tập trung vào các nội dung như thời gian,  kế hoạch, quy chế, nội quy, thời điểm, thái độ trách nhiệm của luật sư khi tham gia tiếp dân, tập huấn về nhiệm vụ và đánh giá tổng kết./.

 

  Hoàng Linh   


VIDEO