Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021

21/01/2022

Ngày 19/1, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động và bình xét khen thưởng năm 2021. Ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ, ông Vũ Hồng Khánh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Kết quả các mặt công tác của nhà trường có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao. Các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng TTCP giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. 
Đặc biệt, về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 đã được Tổng TTCP phê duyệt, nhà trường đã cụ thể hóa kế hoạch tiến độ mở lớp và thông báo đến các bộ, ngành, địa phương để phối hợp thực hiện.
Cụ thể, trong năm 2021, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 59 khóa cho 7.185 học viên, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được Tổng TTCP giao. Tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ, nhất là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, tham gia đầy đủ các phong trào thể dục, thể thao, công tác thiện nguyện như ủng hộ quỹ tiêm phòng Covid-19.v.v.
Ban Giám hiệu nhà trường cùng Ban Chấp hành Công đoàn đã ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động.
Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy chế Dân chủ trong nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy tốt vai trò của thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo được sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ.
Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện quyền làm chủ tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong nhà trường. công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác được thực hiện một cách khoa học, đơn giản, thu gọn những thủ tục không cần thiết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên các mặt công tác như: Cải cách hành chính, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ và công tác thi đua khen thưởng.


Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được,, khắc phục những tồn tại đã chỉ ra trong năm 2021, năm 2022 Nhà trường tích cực đổi mới hoạt động trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo 2 hình thức là tổ chức lớp tập trung và tổ chức lớp trực tuyến. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo.
Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc học tập, vận động nâng cao chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất của người giảng viên, cán bộ quản lý nhằm xây dựng hình ảnh nhà trường trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể trong việc duy trì sự ổn định về tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo đà cho sự phát triển bền vững của nhà trường.
Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn TTCP nhấn mạnh, trong năm 2021, do đặc thù dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp nhưng Trường Cán bộ Thanh tra đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giảng dạy. Nhà trường có nhiều sáng kiến để thích ứng với tình hình. Quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức được nâng cao… Công đoàn nhà trường đã chủ động các hoạt động và hoàn thành tốt các kế hoạch, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức, công tác thi đua khen thưởng được chú trọng.
Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn TTCP Vũ Hồng Khánh đề nghị Trường Cán bộ Thanh tra bám sát phong trào thi đua do TTCP phát động với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” và phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm tham mưu, phục vụ, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội công đoàn các cấp năm 2018-2023”. Tích cực tham gia vào các hoạt động do công đoàn TTCP phát động với trách nhiệm cao và hiệu quả tốt nhất.
 


VIDEO