Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp dân định kỳ tháng 01/2016

08/01/2016

Sáng ngày 08/01/2016, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân UBND TP. Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp dân định kỳ tháng 01/2016. Cùng tiếp với Tổng Thanh tra Chính phủ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành nơi có công dân khiếu kiện.

Tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Chính phủ đã nghe đại diện các hộ dân trú tại khu An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội trình bày nội dung khiếu nại, yêu cầu và nguyện vọng; nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương trình bày quá trình giải quyết, cơ sở pháp lý và hướng giải quyết các yêu cầu cụ thể của từng vụ việc. Trên cơ sở đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kết luận, chỉ đạo hướng giải quyết từng vụ việc.

Cụ thể, đối với vụ việc của ông Nguyễn Hải Đường cùng 15 hộ gia đình đại diện cho 63 hộ dân trú tại khu An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội khiếu nại việc nhà nước thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án Khu nhà ở và văn phòng cho thuê tại hồ An Dương. Theo công dân trình bày, tháng 10/1997 BND TP Hà Nội có Thông báo giao Công ty TNHH  Xây dựng IDC 8.400 m2 mặt nước hồ An Dương. Tháng 10/1998, Công ty IDC có công văn xin bổ sung 5.570 m2 đất, tổng diện tích thu hồi là  1.970 m2. Công ty IDC báo cáo xin thu hồi bổ sung diện tích 5.570 m2 đất được nêu phần lớn diện tích là đất trồng, nhà tạm, người dân lấn chiếm. Tháng 9/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cho phép công ty IDC sử dụng đất để xây dựng khu nhà ở và văn phòng làm việc tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Các hộ dân đề nghị UBND TP. Hà Nội điều chỉnh quy hoạch không thu hồi hơn 6.000 m2 đất của các hộ dân đồng thời cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Dự án kéo dài gần hai mươi năm nhưng vẫn chưa thực hiện được, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân cũng như quá trình triển khai xây dựng dự án.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh khẳng định: mục đích triển khai xây dựng dự án nhằm phục vụ cho khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả, chỉnh trang đô thị hiện đại, văn minh hơn là đúng với chủ trương, đường lối. UBND TP, UBND quận cũng như chủ đầu tư đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quá trình giải phóng mặt bằng và chi trả đền bù đã thực hiện đúng quy định pháp luật, đến nay đã thu hồi 56% diện tích với sự đồng tình của trên 50 hộ dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án còn bộc lộ một số hạn chế, do khách quan lẫn chủ quan như: các quy định pháp luật về đất đai, đê điều, sự thay đổi tổ chức, cơ cấu làm chậm dự án; chủ đầu tư trong quá trình triển khai không lường trước được sự biến động của tình hình nói chung. Đồng thời, trong thời gian qua có sự sai lệch trong việc tiếp nhận thông tin của người dân, sự quan tâm chỉ đạo của UBND Thành phố cũng như UBND quận chưa ráo riết khiến cho vụ việc khiếu kiện bị kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án gây lãng phí sử dụng đất đai. Qua đó, người dân, chủ đầu tư và chính quyền đều cần phải rút kinh nghiệm trong việc giải quyết vụ việc. Ngoài ra, chủ đầu tư đã có đề xuất xin được điều chỉnh, thu hẹp dự án; chính quyền nhận thấy nhu cầu được cấp giấy quyền sử dụng đất của các hộ dân là chính đáng và phù hợp nên cơ quan chức năng đã có đề xuất tiến hành giải quyết vụ việc theo hướng có sự đồng thuận của các bên có liên quan. Trên cơ sở đó, đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và yêu cầu. Đối với diện tích còn lại hơn 6.000 m2 hiện chưa giải phóng, thống nhất đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND  quận Tây Hồ báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thu hẹp đưa số diện tích đất này ra khỏi dự án và tiến hành cấp giấy quyền sử dụng đất cho những hộ đủ điều kiện được cấp. Tổng Thanh tra Chính phủ giao Ban Tiếp công dân Trung ương và Vụ I theo dõi sát sao quá trình thực hiện. Nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo cáo để tiến hành thanh tra làm rõ, đảm bảo xử lý theo quy định.  Về vấn đề giải quyết chế độ chính sách, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương giải quyết, làm việc với từng hộ, từng trường hợp cụ thể. Trong Quý II/2016 phải kết thúc vụ việc. Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị công dân cũng phải chấp hành pháp luật, thực hiện việc khiếu nại đúng thẩm quyền; chia sẻ, phối hợp, hợp tác với các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở tôn trọng pháp luật và quyền lợi hợp pháp của công dân./.                                                                 

Hoàng Linh    


VIDEO