Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

03/10/2023

Ngày 02/10/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Địa chỉ mới: Thanh tra Chính phủ, số 20 đường Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (vị trí không thay đổi).

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO